Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

5974 39b2 400
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaciarka ciarka

November 20 2017

Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viasatyra satyra
Sponsored post

October 31 2017

1298 03af 400

October 29 2017

October 25 2017

Once, I saw a bee drown in honey, and I understood.
— Nikos Kazandzakis
Reposted fromiblameyou iblameyou viaciarka ciarka

October 24 2017

To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem

October 23 2017

October 19 2017

Reposted fromshakeme shakeme viafajnychnielubie fajnychnielubie
1373 0039 400

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

7197 529d 400

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viamonikasamodobro monikasamodobro
1930 b7bc 400
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
2633 0a38 400

i-doll:

0910; the roofs of Edinburgh

Reposted fromhawke hawke viaciarka ciarka

July 08 2015

3479 7069 400

grett:

untitled by alexis… on Flickr.

Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
4436 d501 400

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

5880 a7b2 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra

June 17 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...